Вступ. Від Л. Кучми

Саме книгою про Київ відкривається 28-томний серіал Зводу пам'яток історії та куль­тури України – розгорнутий літопис історич­ного досвіду попередніх поколінь. Бо град Кия, Щека, Хорива та їхньої сестри Либіді від давніх давен до сьогодення є центром консолідації української нації, уособлює незборений дух українців, був і є знаменом державницьких змагань українського народу, а в наші дні при­вів його до вибореної незалежності.

Це не риторика, а факти – пам'ятки архео­логії, історії, архітектури, містобудування, монументального мистецтва, – втілені в історико-культурну спадщину українців не публіцистами чи кон'юнктурними політиками, а розумом і творчістю українського народу, підтверджені літописами, архівними джерелами, численними працями допитливих дослідників, фотодокументами.

Що керманило ходою українського народу на вершину 20 століття?

Крізь попіл і кров, руїну і смерть завжди виступала національна гордість. Невмирущі українці створили для себе та експортували в світи високу, гідну наслідування культуру. І саме духовна культура виявилася рушієм процвітання українських земель. Це ще один урок для сучасників.

Через книги Зводу пам'яток – своєрідну енциклопедію культурного середовища – Ук­раїна гляне в дзеркало власної історії, аби бути небайдужою до своїх коренів, щоб боротися за відновлення історичної пам'яті народу, від­родження своєї культури і мови, зміцнення незалежної держави, об'єктивною закономір­ністю розвитку якої є історична наступність і спадковість. Бо пам'ятки, відтворюючи етапи розвитку цивілізації на терені нашої Вітчизни, змагання за національну свободу і незалеж­ність, водночас є джерелом пізнання, засобом формування світогляду сучасників, нарощення духовного потенціалу суспільства.

Хай напинає вітрило твоєї, читачу, лодії свіжий вітер!

 

Леонід КУЧМА.

Президент України.