Поділ - Безкурганний могильник, 15 ст. (археол.).

Більшість небіжчиків покладено у традиційному положенні (головою на захід, руки складені на грудях або на животі). Декілька поховань складаються з кількох кістяків. На незначній глибині (до 0,4 м) трапляються поховання, кістяки яких перебували у хаотичному стані і були недбало засипані ґрунтом з будівельним сміттям від зруйнованої церкви 12—13 ст. Це вказує на одночасність і поспішність поховання цієї групи небіжчиків, що можна пов'язати з розгромом Києва ханом Менглі-Гіреєм 1482. Дані антропологічного дослідження кістяків вказують на те, що частина небіжчиків походила із Закавказзя. Більшість поховань безінвентарні. Серед знахідок: фрагмент поліхромної ординської миски, сережка у вигляді знака питання (14 ст.), пряжка (15 ст.). Біля одного з поховань знайдено скарб з восьми срібних празьких грошей (Карла І, 1346—78 та Вацлава IV, 1378—1419). Недосліджена частина могильника залишається поза межами розкопу на території кварталу. Матеріали досліджень зберігаються в Музеї історії міста Києва [1109].