Курганний могильник, 9— 13 ст. Уздовж першої і другої тераси Кирилівської височини (сучасна вул. Фрунзе).

Тоді, у 1890-х рр., обстеженням і розкопками курганів, розташованих на узгір'ях уздовж Кирилівської вул., займався В. Хвойка, в 50-і рр. 20 ст.— М. Каргер. Матеріали могильника свідчать про соціальну диференціацію суспільства. Виділяється братська могила, де виявлено бл. 2000 похованих. Вочевидь, це були жителі північно-західної околиці міста, які загинули 1240 в битві з ордами Батия. Частина знахідок зберігається в Національному музеї історії України .