Курганний Могильник. 9—10 ст.

Установлено, що поховання були здійснені за обрядом групопокладення і трупоспалення. На жаль, звіт і польова документація не опубліковані. Матеріали (велика кількість прикрас та зброя) втрачено, за винятком інвентаря з великого кургану, де було знайдено поховання, здійснене за обрядом трупоспалення. Кальциновані кістки містилися у великому глиняному горщику з широким горлом і відігнутими вінцями. Курганний могильник урочища Батиєва гора був за межами міської території стародавнього Києва і, очевидно, пов'язаний з одним із приміських поселень.