Лиса гора-Поселення 3 тис. до н. е.

Відкрив і об­стежив В. Хвойка. Досліджено госпо­дарські ями і залишки кількох вогнищ. Зібрано пізньотрипільські матеріали: крем'яну сокирку з шліфованим лезом, крем'яний ніж, вістря, мотику з рогу, кістяні проколки, фрагменти посуду софіївського типу, глиняні прясельця і антропоморфні статуетки, зооморфну пластинку.

Матеріали досліджень зберігаються в Національному музеї історії України.