Могильник скіфського часу (Пирогівський), 6—5 ст. до н. е

Усі поховання містилися на незначній глибині під орним шаром і дуже пошкоджені. Поховання за обрядом інгумації здійснені в прямокутних ямах. Небіжчиків клали на спині у випростаному стані. Поховання за обрядом кремації — в овальних ямах. Перепалені кістки лежали купками на дні ями або у посудинах. Знайдено посуд (горщики, миски із загнутим до середини краєм вінець, черпаки з ручкою, що виступає над краєм), бронзові браслети, цвяхоподібну шпильку, намистини. Інвентар могильника, на думку Є. Петровської, подібний до знайденого на Хотівському городищі.