Могильники трипільської культури. Межа 4—3 тис. до н. е.

Могильні ями не простежувалися. Небіжчиків ховали у випростаному стані на спині головою на захід. Чотири поховання розміщувалися попарно, інші утворювали чотири досить чіткі ряди. Інвентар представлено невеличкими посудинами, аналогічними знайденим на поселенні, знаряддями праці з кременю та статуеткою. За інвентарем могильник синхронний поселенню. Поселення й могильник належать до групи пам'яток С-І (за періодизацією Т. Пассек), якій дали назву «пам'ятки чапаєвського типу».
1-а пол. 3 тис. до н. е. (археол.). На цій самій території виявлено горщик - урну, заповнену залишками кремації. 1950 Є. Махно відзначала, що під час розвідок експедиції «Великий Київ» тут у великій кількості траплялася кераміка софійського типу. Поховання належить до групи пам'яток етапу С-ІІ трипільської культури. Ймовірно, воно входило до могильника софійського типу, зруйнованого під час оранки.