Поселення-1, р. Сирець. 3 тис. до н. е

Відкрив і дослідив Ю. Захарук 1949—50. Посе­лення займає всю площу мису. Товщи­на культурного шару 0,2—1,0 м. Роз­копками виявлено залишки житла і господарські ями. У шарі й комплексах зібрано численні фрагменти кераміки, дві глиняні антропоморфні жіночі ста­туетки, кремінні скребки, глиняні пря­сельця, уламок кістяної голки, мідну пронизку. Належить до пізньотрипільських пам'яток софіївського типу. Матеріали досліджень зберігаються в Інституті археології НАН України.