Поселення, 5 ст. до н. е. (археол.). Навколо церкви Спаса на Берестові, збудованої в кін. 11 ст.

Зібрано ліпну товстостінну кераміку бурого та червоно-коричневого кольору з домішкою піску; поверхня згладжена. Вінця невисокі, ледь відігнуті, орнаментовані «перлинним орнаментом» — наколами або ямками, нанесеними то зсередини, то ззовні, що утворюють з протилежного боку опуклості. Належить до підгірцівсько-милоградської культури.
За 250 м на південний захід від поселення знайдено поховання того самого часу і культури, можливо, тут був могильник. Поховання виявлено на глибині 1,3 м. Кістяк небіжчика доброї збереженості лежав головою на схід у скорченому стані на правому боці. Супровідний інвентар незначний: біля кисті правої руки знайдено невеличкий ліпний горщик, біля тазових кісток — кістяне вістря стріли, в ногах — горщик із защипами і зовнішніми накола- ми по вінцях та миску, орнаментовану наколами, відтиснутими зсередини.
Матеріали досліджень зберігаються в Музеї історії міста Києва.