Щекавицький могильник, 10—13 ст. На невеликому останці центральної частини г. Щекавиця.

В кількох могилах поховання здійснені на різній глибині (в два яруси). В деяких випадках простежені перепоховання. Із 75 антропологічно визначених кістяків 47 належать чоловікам, інші — жіночі та дитячі. В 12 могилах знайдено поховальний інвентар: кулькоподібні ґудзики, срібні скроневі кільця, скляна чаша, кільця від сумки. Найбільш цікавою знахідкою є монета-привіска, знайдена у похованні чоловіка 20—25 років (монета є наслідуванням денарія ст. Оттона та Адельгейди). Крім того, знайдена велика кількість залізних цвяхів від труни. Усі дані свідчать, що Щекавицький могильник був у кін. 10—12 ст. загальноміським цвинтарем, припинення його існування пов'язане як з обмеженістю площі, так і з загальними змінами у соціальній топографії Києва в 13 ст.
Матеріали досліджень зберігаються у Музеї історії міста Києва.