Антифєєвка

Ме­жує з Вовчим та Чмелевим ярами. На­зва — від прізвища околоточного Антифєєва, який свого часу дав дозвіл на забудову цієї, доти не заселеної території представникам незаможних верств населення, переважно з числа колишніх в'язнів. Одна з перших зга­док належить до 1893. Паралельні на­зви — Юрківка (поселення виникло на горі Юрковиця) і Стара поляна, чия на­зва походить від рельєфу місцевості (на противагу Новій поляні, розташо­ваній з протилежного боку Вовчого яру). На поч. 20 ст. фіксувалася вул. Антифєєвка. Більша частина історичної (одноповерхової) садибної забудови ліквідована в 1980—90-х рр.