Батиєва гора

Вперше зафіксована на картосхемах Києва 1861 і 1874 під на­звою Батиєві могили (ймовірно, давньослов'янського походження, жодного зв'язку з ханом Батиєм, як це стверд­жують деякі дослідники, назва не має). Є відомості про розкопки в цій місцевості, здійснені 1862 завідувачем музею старожитностей Київського університету Я. Волошинським. В «Опису Киє­ва» М. Закревського (1868) місцевість описана як «купа курганів за Либіддю, поблизу Васильківського шляху, що має назву Батиєвих». У кін. 19 — на поч. 20 ст. тут збудовано селище сло­бідського типу. Місцевість належа­ла Києво-Софійському митрополичо­му дому, в якого київські міщани орен­дували ділянки під забудову. На поч. 20 ст. — у складі Паньківської дачі (див. Паньківщина), 1908 відчужена у власність міста, 1910 остаточно включе­на до меж Києва.