Деренувата Нива

Назва походить, ймовірно, від слова «дерено», засвід­чуючи те, що місцевість у давнину була зарослою деревами та кущами. 1518 передана київським підкоморієм (урядовцем, який проводив межу­вання, наділення земель, у разі су­перечок проводив судове слідство) Андрієм Немиричем Пустинно-Микільському монастирю разом із Дов­гою, Клинуватою та Пласкою нивами і Теремищем (володіння підтвердже­не польським королем Сигізмундом її Августом). 1751 секуляризована і передана військовому відомству, після чого забудована.