Городець

Згадується в літопису під 1026, 1078, 1097, 1098, 1110. У 1135 згорів під час пожежі. В 2-й пол. 15 ст. останній київський удільний князь Симеон (Се­мен) Олелькович (бл. 1420 — бл. 1470) знайшов на місці стародав­нього Городця залишки вугілля та людські кістки. Він засипав усе глиною і збудував тут т. зв. замок («замочок»), який, вірогідно, зруйнований 1482 під час розорення Києва ордами кримсько­го хана Менглі-Гірея. Поряд із замком був борок (сосновий ліс) пл. 2 кв. верс­ти, де в 11 ст. розташовувалися кня­зівські війська під час боротьби за Київ. На поч. 18 ст. ще зберігалися ва­ли, що оточували городище.