Муромець, городище. 12 - 13 ст.

В описах Лівобережжя 16—17 ст. зга­дується о. Муравець; 1613 польський король Сигізмунд ІІІ подаруав с. Милославичі разом з о. Муравцем київ­ському ключнику С. Вигурі. Ймовірно, з часом, назва острова змінилася на «Муромець», і з 19 ст. саме вона зустрі­чається на планах та картах (зокрема на плані Києва 1902 — «Міський острів Муромець»). У давнину острів мав пло­щу понад 60 га, в центрі були живо­писні озера Бобровня та Глибоке. Городище пл. 3,5 га, у плані круглої форми. Оборонні вали навколо горо­дища ледь помітні, з північно-східного боку виявлено залишки зовнішнього рову. Ширина валу та рову бл. 4,0—5,0 м. Вхід до городища містився з пів­денного боку. Поблизу нього виявлено залишки рівчака, який виходив до протоки, що омиває острів. Можливо, в давньоруський час це був канал, яким з Дніпра можна було підпливти до горо­дища. Археологічні розкопки не прово­дилися. Матеріали обстежень зберіга­ються в Інституті археології НАН України.