Преображенські Печери

Досліджували І. Самойловський 1955, В. Дяденко 1968. Об­стежено частину підземного лабіринту завдовжки бл. 130 м з келіями та гале­реями, що їх з'єднували. На стінах пе­чер зафіксовано написи-графіті 19 ст. За архівними даними та матеріала­ми досліджень, печери викопані у 1-й пол. — серед. 19 ст. братією Преобра­женського скиту і є найпізнішою чер­нецькою підземною пам'яткою на те­риторії Києва. Вхід до печер законсер­вовано. Розкопки не проводилися. Матеріали досліджень зберігаються в Інституті археології НАН України [1160].