Вітряні гори

Назва — народного походження, від мікрокліматичних особливостей гористої місцевості. Вперше зафіксовані на картосхемах Києва 2-ї пол. 19 ст. Тоді ж почали забудовуватись індивідуальними одноповерховими будинками. 1961—65 тут споруджено однойменний житловий масив. Головні вулиці — Червонопільська, Межова, Світлицького.