Єврейський Молитовний Будинок, 1902

Андріївська, 2/12

Біля підніжжя Андріївської гори, цокольним поверхом врізаний у схил, з торця оточений глибоким приямком. Збудований на замовлення власника садиби — селянина А. Кілесса. Триповерховий, цегляний, у плані прямокутний; довгим боком орієнтова­ний уздовж вул. Андріївської, бічним фасадом звернений до вул. Боричів Тік, з якою на рівні другого поверху з'єдну­ється металевим містком. Вирішений у цегляному стилі з елементами рене­сансної архітектури. Всередині капі­тально перепланований, пристосований під установи. Головний шістнадцяти-віконний фасад вирізняється чіткою ярусною побудовою: нижній тинькова­ний поверх оформлено у вигляді русто­ваного подіуму, другий і третій за­вершують фризи з парними кронштей­нами та розвинуті карнизні тяги. Ос­новним архітектурним мотивом в оформ­ленні фасаду є ритмічно розміщені віконні прорізи: аркові — на рівні дру­гого поверху, завершені архівольтами, що спираються на спарені пілястри, та прямокутні — на рівні третього повер­ху, які розділяються рустованими ло­патками. Центр будинку виділений розкріповкою, що охоплює по чотири про­різи, і великими трицентровими архі­вольтами, які об'єднують по два вікна середнього поверху. Раніше центральна вісь підкреслювалася аттиком із спаре­ним слуховим вікном (втрачений). Весь архітектурний декор виконано у лицьо­вій цеглі, тепер пофарбовано білою фарбою, що контрастує з кольоровим полем стіни.

Будинок є частиною історичного сере­довища заповідного району міста. Первісно перший (цокольний) по­верх відводився під торговельні при­міщення. Другий і третій — признача­лися для розміщення єврейської мо­литовні (на другому — чоловіче від­ділення, на третьому — жіноче). У ли­стопаді 1902 молитовний будинок вже діяв. У 1910-х рр. тут містився також хедер — початкова єврейська релігійна школа. Після 1917 у будинку були дві іудейські громади — «Ашкеназим» та «Хейрус». Молитовня залишалася до кін. 1920-х рр., потім тут містилися різні установи, зокрема фінансово-економічний інститут. Тепер — приміщення акціонерного то­вариства «Перлина» [465].

Також на цій вулиці