Житловий будинок, кін. 19 ст.

Вул. Андріївська, 9.

На черво­ній лінії забудови вулиці. Зведений на місці попередньої двоповерхової будів­лі як прибутковий будинок М. Бройде. Інші садибні споруди не збереглися. У 1970-х рр. проведено капітальний ре­монт (первісне планування квартир та їхнє опорядження не збереглися). Ко­лишнє приміщення крамниці на першо­му поверсі перебудовано. Чотирипо­верховий, з підвалом, цегляний, перекриття плоскі, планування секційне. Вестибуль і сходи зберегли первісне оздоблення. Композиція фасаду симет­рична, підкреслена центральним роз­ташуванням головного входу та ерке­ром, увінчаним банею. В оздобленні головного фасаду використано прийо­ми й декоративні мотиви, близькі до зразків архітектури ренесансу. Є характерним прикладом архітектур­ного вирішення багатоквартирного жит­лового будинку періоду еклектизму.

Також на цій вулиці