Могила Муравйова А. М.

Андріївський узвіз, 23 (поруч)

На­родився в Москві, Здобув домашню освіту. 1832—46 працював у Святійшо­му Синоді, пізніше — в Департаменті азіатських справ, начальником тюрем­ного кабінету. Автор численних праць з питань релігії, історії церкви, які були широко розповсюджені й витри­мали багато видань, зокрема «Подорож до святих місць» (1832), «Листи про богослужіння Східної кафолічної цер­кви» (1836), «Історія російської церкви» (1838), «Перші 4 століття християн­ства» (1840), «Розкол, який викрива­ється своєю історією» (1854), «Житія святих російської церкви, також Іверських і Славенських» (1855—58) та ін. До книги «Подорож до святих місць руських» (1838) увійшов розділ про Київ, який А. Муравйов неодноразово відвідував. 1859 придбав у Києві на Андріївському узвозі, 38 садибу, куди щоліта приїздив з Санкт-Петербурга, 1868 переселився остаточно. Багато зробив для охорони пам'яток та істо­ричного середовища Києва: завдяки його клопотанням відремонтовано кап­лицю під колоною Магдебурзькому праву та поновлено хресний хід до неї, врятовано від військового будівництва територію Старокиївської гори. Особ­ливо піклувався Андріївською цер­квою: був ініціатором та організатором збору коштів і влаштування спеціаль­ного комітету для проведення ремонт­но-реставраційних робіт і укріплення схилів гори (діяв до жовтня 1869). В хо­ді цих робіт було поновлено баню і де­кор церкви, відремонтовано священицькі покої у стилобаті й влаштова­но в них церкву в ім'я преподобного Сергія (1865), впорядковано навко­лишню територію. За його клопотан­ням церкві було подаровано від Міні­стерства внутрішніх справ 2 ікони в ошатних кіотах, від київського митро­полита Арсенія — картину П. Бориспольця «Проповідь апостола Андрія», від графа Шереметєва — копію карти­ни з його домової церкви — «Вибір віри князем Володимиром». Був одним з фундаторів Свято-Володимирського братства у Києві (1864), з 1869 — його голова. Зібрав значну колекцію старожитностей.

На першому поверсі цокольного об'єму, в стіні сучасної вчительської кімнати, вмуровано плиту з чорного граніту з викарбуваним слов'янськими літерами написом.

Також на цій вулиці