Житловий будинок, 1913—15

Андріївський узвіз,2-б

На чер­воній лінії забудови вулиці, з сусіднім будинком (№ 2-в) об'єднаний спіль­ним архітектурним вирішенням. Збудований на замовлення власника садиби А, Фролова на місці розібра­ного ампірного двоповерхового цегля­ного будинку поч. 19 ст. Є підстави вважати автором проектів будинків № 2-6 та 2-в київського архітектора К. Шимана. Після капітального ре­монту 1970-х рр. первісне планування і оздоблення інтер’єрів втрачені. Шестиповерховий, цегляний, з підва­лом. Перекриття плоскі. Належить до пізнього типу односекційних житло­вих будинків з яскраво вираженою з боку фасаду сходовою кліткою. Спо­чатку перший поверх призначався для крамниць, другий—шостий — під житло, квартири були розраховані на людей різного соціального стану. Уці­лілий головний фасад відзначається динамізмом і багатством пластичного оформлення, що ставить його в ряд оригінальних творів київського домо­будування початку століття. У його архітектурі простежується синтез двох художніх систем: модерну, з власти­вою для нього асиметрією, різноманіт­ністю розмірів і форм віконних про­різів, та еклектизму, що спирається на використання історичних стилів, у даному випадку — пізнього німецько­го ренесансу, де переважали елементи готики. Вертикальність архітектурних мас підкреслена асиметричними розкріповками, що переходять у фігурні щипці горищних приміщень. Фасад прикрашено ліпними художніми встав­ками з орнаментами готичного і ба­рокового характеру, в картуші вхід­ного порталу — монограма власника латинськими літерами — «АР». Будинок — цінна пам'ятка архітектури Андріївського узвозу.

Також на цій вулиці