Житловий будинок, кін. 19 - поч. 20 ст.

Андріївський узвіз, 20-б

Прилягає до підніжжя Замкової гори. Виходить на червону лінію забудо­ви вулиці. На рубежі 20 ст. належав відомому київському ювелірові й гро­мадському діячеві І. Шатрову, який використав окремі приміщення під ювелірну та іконописну майстерні, а також невеликий домашній театр. Двоповерховий, цегляний, з тильного боку — дерев'яна, обкладена цеглою прибудова, яка на рівні другого по­верху має частково засклену галерею. У плані трапецієподібний. Головний, симетричний за композицією шестивіконний фасад виконаний у стильових формах неоренесансу. Втоплена цент­ральна частина фасаду фланкована розкріповками, що переходять у висо­кі фігурні щипці з круглими слухови­ми вікнами. У центрі фасаду — ковані балконні ґрати з геометричним орна­ментом, що нагадують пальмети в оточенні 3-подібних завитків. В архі­тектурному оздобленні першого по­верху переважає цегляний декор, тоді як другий поверх, відділений від пер­шого карнизом, пластично насиченіший. Над напівциркульними вікнами з профільованими архівольтами — зам­ки, скомпоновані з кронштейнів, плодів і листя. Вишуканий рослинний орна­мент ліпних вставок заповнює ніші у фризі, фронтонах і під вікнами друго­го поверху. Пам'ятка — вдалий приклад архітек­турного вирішення будинку періоду еклектизму. У серед. 1980-х рр. будинок передано Театру на Подолі. Нині на рекон­струкції.

Також на цій вулиці