Житловий будинок, рубіж 19-20 ст.

Андріївський узвіз, 8

Займає рядове положення у забудо­ві парного боку заповідної вулиці. На трапецієподібній ділянці, що належала П. Чернявській, розміщується комплекс з кількох споруд, який скла­дається з двох житлових будинків, що виходять на червону лінію забудови вулиці, і службових флігелів. В архі­тектурно-художньому відношенні цін­ність становить двоповерховий цегля­ний будинок у стилі неоренесанс, що прилягає до будинку № 10. Він є яс­кравим прикладом приватного житла середніх прошарків населення. У пла­ні прямокутний, з парадним і чорним входами і арковим проїздом на под­вір'я. Внутрішнє планування коридор­не. двобічне. Головний фасад асимет­ричний, має шість вікон, крайні вікон­ні прорізи над вхідними дверима і над проїздом об'єднані вертикальними ло­патками з різноманітними за рисун­ком фронтонами на рівні аттика. Ар­кові вікна верхнього поверху оформ­лені пілястрами та архівольтами в ліп­ному орнаменті, де переважає мотив пальмет. У нішах фронтонів стилізовані герби. Декоративне оздоблення фасаду доповнюють ковані геометричного ри­сунка ґрати парапету (кін. 19 ст.) і нової брами (1986—87). На першому поверсі будинку нині кафе-театр «Колесо».

Також на цій вулиці