Житловий будинок, 1898

Артема вул, 14

У ряді забудови квар­талу, розташованого між вулицями Смирнова-Ласточкіна і Кудрявською. Чотириповерховий, з напівпідвалом, цег­ляний, восьмиквартирний. Зведений за проектом арх. В. Ніколаєва на ділянці, що належала інженеру та діячу місь­кого самоврядування Ф. Фальбергу. В основу планувальної організації бу­динку покладена Т-подібна секція, у центрі якої парадні й чорні сходи. Кожний поверх розрахований на дві великі п'ятикімнатні квартири, в яких кухня й санвузли згруповані в тилах будинку біля сходової клітки. Під час покімнатного заселення у радян­ський період первісне планування квартир підлягало зміненням. Остання капітальна реконструкція (1990-і рр.) супроводжувалася заміною дерев'яних перекриттів на залізобетонні, докорін­ним внутрішнім переплануванням. Без змін залишилися фасади і сходова клітка.

Особливий інтерес викликає архітек­турне вирішення головного фасаду, характерного для періоду еклектизму. Тектоніку фасадної стіни визначають частий ритм однакових за пропорція­ми прямокутних віконних прорізів. Незважаючи на наявність у правому крилі будинку зайвої віконної осі, що зумовлена трапецієподібною формою будівельної ділянки, фасад набув симетричної композиції. Його цент­ральна й дві бічні осі виділені розкрі- повками, що охоплюють відповідно три й по одному вікну. Розкріповки підкреслено арковими фронтончиками й завершеннями у вигляді пірамідаль­них покрівельних вежок (збереглися тільки бічні). Статичності фасаду надають чіткі горизонтальні членуван­ня, виражені за допомогою стрічково­го русту нижніх двох поверхів, трак­тованих як подіум, міжповерхових по­ясків і карнизів. Пишності пластично­го вбрання фасаду досягнуто поєд­нанням декоративних можливостей цегляної кладки з гіпсовими архітек­турними деталями і художнім мета­лом (збереглася огорожа аттика). Най­яскравішим елементом декору є жіно­чі голівки в круглих нішках над біч­ними ризалітами. Використання моти­вів арок і аркатур у вінцевій частині будинку, форма замкових каменів у вигляді кронштейнів, рослинні гірлян­ди й орнаменти свідчать про орієнта­цію на ренесансну архітектуру. У вхід­ній групі приміщень збереглися пер­вісні сходи з ажурними металевими поруччями й підлога з метласької плитки.

Будинок — типова за своєю архітекту­рою прибуткова споруда кін. 19 ст.

Також на цій вулиці