Житловий будинок комунальни­ків, 1935

Артема вул, 26а

В ряді забудови вулиці, домінує над сусідніми дво-, триповерховими будів­лями кін. 19 — поч. 20 ст. Зведений за проектом арх. М. Гречини. Шестиповерховий, цегляний, трисек­ційний, тинькований, у кожній із секцій по дві квартири на поверсі. Запроекто­вані одно-, дво-, трикімнатні квартири комфортного планування. Прийнято конструктивну систему поздовжніх несучих стін. Дах двосхилий, черепич­ний. Головний фасад вирішено симет­рично відносно слабко наміченої осі. Композиція фасаду статична й урівно­важена, відображає функціональність планувальної структури. Основним композиційним елементом є ризаліт центральної секції, завершений деко­ративною аркадою на рівні четвертого і п'ятого поверхів. Додатковими засо­бами пластичного вирішення фасаду є масивні огорожі балконів, розшивка площини стіни на великі рифлені пли­ти, декоративний великий руст на на­ріжних частинах споруди і масивний вінцевий карниз. Дворовий фасад нетинькований, його композиція відзна­чається функціональністю і просто­тою.

Будинок є одним з цікавих і характер­них для того періоду прикладів, коли автор вирішує завдання монументалізації архітектурного вигляду житло­вого будинку, використовуючи класи­цистичні архітектурні форми.

Також на цій вулиці