Житловий будинок 1910, в якому проживав Фельдман В. А.

Артема вул, 42

На червоній лінії за­будови вулиці. Зведений за проектом арх. В. Безсмертного як прибутковий. Належав потомственій почесній гро­мадянці Є. Томіліній. У 1990-х рр. будинок реконструйовано з надбудо­вою п'ятого поверху.

П'ятиповерховий, з мансардою, цегля­ний, тинькований. Планування сек­ційне. Композиція фасаду симетрична. Центр, увінчаний фронтоном, виділено ризалітом з виступом. Карнизи під­креслюють горизонтальний ритм чле­нування фасаду. Головний вхід при­крашено ініціалом власниці. У деко­ративному оформленні фасаду ви­користано візерунчасту цегляну клад­ку з елементами стилю модерн.

Разом із суміжним будинком утворює характерний ансамбль у забудові ву­лиці.

1921—28 тут у квартирі № 14 про­живав Фельдман Валентин Августович (1864—1928) — архітектор і художник. Один з учасників зведення будинку панорами «Оборона Севастополя» (1905). У Києві з 1910. Викладав у київських політехнічному (1910—22), архітектурному (1922—24), художньо­му (1924—28) інститутах. Автор чис­ленних пейзажних акварелей, натюр­мортів, портретів. 1923 виконав вели­ку роботу з визначення опорних пунктів топографічної зйомки тери­торії Києва, зафіксував багато будинків і цілі архітектурні комплекси тогочас­ного міста.

Також на цій вулиці