Вступ. Анотація

Видання тому «Київ» фінансується Київською  міською державною адміністрацією і здійснюється за сприяння Управління охорони пам'яток історії, культури та історичного середовища м. Києва. Головна редакція Зводу висловлює подяку за спонсорську підтримку Головному управлінню містобудування та архітектури м. Києва.

Звід пам'яток історії та культури України засновано за Постановою Ради Міністрів Української РСР від 3 вересня 1982 р.

Упорядники: В'ячеслав Горбик, Микола Кіпоренко, Лариса Федорова

 

Звід пам'яток історії та культури України – перше в Україні енциклопедичне науково-довідкове видання про всі відомі на її території нерухомі пам'ятки археології, історії, архітектури та містобудування, монументального мистецтва. Звід включатиме 28 томів відповідно до адмі­ністративно-територіального поділу країни (24 області, Автономна Республіка Крим, міста Київ і Севастополь), окремий том присвячено пам'яткам української культури за рубежем.

Відкриває Звід перша книга (частина перша) тому «Київ», який складається з двох книг (перша книга у двох частинах). Вона містить вступи до Зводу і тому «Київ» та статті-довідки про пам'ятки. Крізь призму досить різно­бічної пам'яткознавчої інформації, значна частина якої вперше вводиться до широкого наукового і суспільного обігу, зроблено спробу розглянути основні аспекти життя міста з найдавніших часів до сьогодення. Культурна спадщина Києва немовби сконцентрувала в собі найважли­віші події соціально-економічного, громадсько-політич­ного, культурного життя України впродовж багатьох сто­літь, справляючи одночасно вирішальний вплив на роз­виток національної культури, її утвердження у світі.

Книгу супроводжує науково-довідковий апарат (дже­рела та бібліографія, покажчики – іменний і статей, тер­мінологічний і топонімічний словники), ілюстрований мате­ріал (1366 фотографій, карт, схем, планів).

За повного або часткового використання публікацій книги посилання на видання обов'язкове.

ISBN 966-9 5478-0-6

ІSBN 966-95478-1-4 (Т. «Київ», кн. 1, ч. 1).

© Головна редакція Зводу пам'яток історії та культури при видавництві «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1999