Вступ. Титулка

ЕНЦИКЛОПЕДИЧНЕ ВИДАННЯ У ДВАДЦЯТИ ВОСЬМИ ТОМАХ

ГОЛОВНА РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
Головний редактор – Валерій СМОЛІЙ
В'ячеслав ГОРБИК (заступник головного редактора), Володимир ГУСАКОВ, Микола ДЬОМІН,
Микола ЖУЛИНСЬКИЙ, Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ, Ярослав ІСАЄВИЧ, Микола КІПОРЕНКО, Олександр КОСТЮК, Зіновій КУЛИК, Іван КУРАС, Володимир ЛИТВИН, Володимир МИХЕЄВ, Віктор МИЦ, Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО, Олексій ОНИЩЕНКО, Дмитро ОСТАПЕНКО, Руслан ПИРІГ, Микола РУДЬКО, Євген ТИМАНОВИЧ,
Петро ТОЛОЧКО (заступник головного редактора),
Петро ТРОНЬКО, Лариса ФЕДОРОВА (відповідальний секретар)
Київ
Головна редакція Зводу пам’яток історії та культури при видавництві «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана
1999

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ТОМУ
Відповідальний редактор – Петро ТРОНЬКО
Юрій АСЄЄВ, Сергій БАБУШКІН, Микола БЕЗВЕРХИЙ, Сергій БІЛОКІНЬ, В'ячеслав ГОРБИК,
Віктор ГУСЄВ, Світлана ДМИТРУК,
Валентин ЄЖОВ, Гліб ІВАКІН,
Михайло КАЛБНИЦЬКИЙ,
Ніна КОВАЛЕНКО (відповідальний секретар), Олександр КОСТЮК, Станіслав КУЛБЧИЦЬКИЙ,
Борис КУРІННИЙ, Руслан КУХАРЕНКО, Олена ЛУГОВА, Олександр ОМЕЛБЧЕНКО (заступник відповідального редактора), Елла ПІСКОВА, Леонід ПРИБЄГА,
Людмила ПРОЦЕНКО, Олесь СИЛИН,
Валерій СМОЛІЙ (заступник відповідального редактора), Павло СОХАН (заступник відповідального редактора), Максим СТРІХА, Анатолій ТИМЧИК, Петро ТОЛОЧКО, Тетяна ТРЕГУБОВА, Лариса ФЕДОРОВА,
Лариса ШЕВЧЕНКО