Китаївський археологічний комплекс

 Городище. Займає домінуюче положення над навколишньою місце­вістю. Відкрито в 19 ст. Площа 2,22 га. Товщина культурного шару 0,3—0,5 м. Територію пам'ятки розділено ровами і валами, балками і ярами на п'ять укріплених майданчиків. В'їзд до го­родища — з північного боку. Система фортифікації значною мірою відпові­дає топографічним умовам місцевості. В 10—13 ст. неодноразово обновлюва­лося і реконструювалося. Знайдено фрагменти гончарної кераміки. Роз­копки не проводилися. Збереження пам'ятки задовільне.

 Курганний могильник. На пів­день від городища. Досліджувався Д. Самоквасовим (1874), В. Науменком (1876), В. Хвойкою і В. Городцовим (1886—94), О. Ертелем (1911 —14), А. Кубишевим (1961), І. Мовчаном (1973, 1984, 1987, 1988). Налічував бл. 400 на­сипів заввишки 0,5—2 м, діам. 7—12 м. Розкопано бл. 30 курганів. Складаєть­ся з трьох груп: перша прилягає до південної околиці городища, розташо­вана на вершині й схилах Китаївських висот; друга — на відстані 0,7—0,8 км на південний захід від першої, ліворуч від дороги, яка пролягає у глибокому яру і веде від кол. Китаївської пусти­ні через пагорб до Пирогова; третя — на відстані 0,2 км на схід від другої. Простежуються три обряди поховань: трупопокладення, трупоспалення і кенотаф. Поховальний інвентар — ножі, кресала, залізні вістря стріл, жіночі прикраси, монета-срібник Володимира Святославича. Належить до могильни­ків міського типу. Пам'ятка руйнується грабіжницькими розкопками.

 Поселення. На північний захід від городища, на лівому березі безі­менного струмка, тягнеться вздовж нього більш як на 1,5 км. Досліджу­валось А. Кубишевим (1961), І. Мов­чаном (1973, 1984, 1987, 1988). Площа бл. 40 га, досліджено бл. 1200 кв. м. Товщина культурного шару до 0,6— 0,7 м. Зафіксовано сліди наземних жи­тел каркасно-стовпової конструкції та зрубних. Знайдено фрагменти ліпної та гончарної кераміки, скляних брас­летів, ковані залізні цвяхи, ножі, стрі­ли, важки, шиферні прясла, заготов­ки до бронзових браслетів, залізне тес­ло, бойову сокиру, уламок наральника. Територія пам'ятки руйнується внаслі­док сільськогосподарських робіт. Матеріали обстеження і розкопок ар­хеологічного комплексу зберігаються в Інституті археології НАНУ [636].