Берестове

Берес­тове отримало назву від навколишньо­го лісу, де переважали дерева породи берест. Археологічними дослідження­ми у цій місцевості виявлено глиняний посуд корчуватського типу. Точної дати заснування селища («сельця») з тере­мом й підсобними будівлями в літопи­сах не зазначено. Згадується в них у 12 ст. як заміська резиденція вели­ких київських князів Володимира Свя­тославича, Ярослава Мудрого, Володи­мира Мономаха та ін. 1015 саме на Бе­рестовому в своєму теремі помер князь Володимир Святославич. Село й князівські садиби в ньому не раз по­терпали від набігів ворогів. 1095 було пограбовано й спалено під час нападу половецького хана Боняка, невдовзі відбудовано. Другий удар був нанесе­ний всьому Києву монгольським військом 1240, після чого князівський терем більше не згадується, але неве­личке сільце, очевидно, існувало до 1482, коли було пограбоване й спале­не кримським ханом Менглі-Гіреєм, потім не відновлювалось. Від давньо­руського часу тут збереглась у перебудованому вигляді церква Спаса на Бе­рестові (див. ст. 505).