Караваєві Дачі (Шулявські)

Місцевість була заселена з глибокої давнини, тут виявлено пізньопалеолітичну стоянку, на вул. Гарматній – поселення 10 – 13 ст. У серед. 19 ст. у кінцевій частині сучасної вул. Борщагівської існував «Деревний розсадник», що здійснював продаж населенню оранжерейних рослин, саджанців фруктових і паркових дерев та кущів. 1865 з метою зросійщення західних губерній (Київ входив в одну з цих дев'яти губерній) імператор Олек­сандр ІІ затвердив «Інструкцію про порядок продажу казенних земель в західних губерніях» (тому ці землі звалися також «інструкційними»). Нею надавалося право купівлі землі тільки особам російського походження, з дозволу царя і на пільгових умовах. 1872 розсадник пл. 42,68 десятин було продано проф. В. Караваєву за 1086 крб. з розстрочкою оплати на 20 років. Згодом до цієї землі власник приєднав колишню «Гімназійну земельну ділянку», придбану ним у Військової гімназії (Кадетського корпусу), після чого загальна площа маєтку сягнула 63 десятини. Після смерті В. Караваєва 32 десятини володіння, що перейшли у спадок його дочці О. Колчак, були поділені на 238 ділянок і, починаючи з 1903, розпродані. До 1908 на цьому місці виросло селище, яке здобуло назву Караваєві дачі. Первісно воно розташовувалося в межах сучасних вулиць Борщагівської, Ніжинської, Лебедєва-Кумача і Генерала Тупикова, потім стрімко розросталося в бік залізниці, Шулявки і Казенних дач. 1911 тут налічувалося 323 садиби, 296 будинків, 5 тис. жителів. У 1920-х рр. «старі» Караваєві дачі розбудовано до залізниці, у 1940 – 50-х рр. зведено Новокараваєві дачі. Індивідуальна одноповерхова забудова «старих» Караваєвих дач збереглася лише острівцями. Основну її частину знесено в 1960 – 80-х рр., натомість зведено багатоповерхові житлові будинки, підприємства, навчальні корпуси і гуртожитки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інс­титут» тощо. Караваєві дачі належали до Петропавлівсько-Борщагівської волості Київського пов. Київської губ. У межах Києва – з 1914. Назва широко побутує в цьому районі Києва до сьогодні. На Шулявці існує залізнична станція «Караваєві дачі», вул. Професора Караваєва (до 1962 – вул. Малозалізнична).