Відрадне

1877 Київське бла­годійне товариство продало приватним особам земельну ділянку пл. 12 десятин по Старо-Житомирському шляху при хуторі Ґалаґани. У квітні 1914 ті прода­ли її колезькому регістратору К. Яниховському (від його імені головна вули­ця тут одержала назву Костянтинівська, тепер — Радищева), який незаба­ром розбив її на 83 дачні ділянки пл. від 275 кв. сажнів кожна. Так ви­никло дачне селище «Відрадне», розта­шоване в сухій, рівній та зручній міс­цевості. Назву, очевидно, дав власник місцевості. Купувати ділянки в селищі могли тільки особи російського походження. З часом назва Відрадний поши­рилася на велику територію, включену в межі міста згідно з указом Президії Верховної Ради УРСР від 20 жовтня 1938. Тепер — житловий масив Відрад­ний. Основну забудову здійснено 1957—63.