Садиба, кін. 19 ст.

Андріївський узвіз, 19

Складається з двоповерхового дерев'яного житлово­го будинку, що виходить на червону лінію забудови Андріївського узвозу, а також двоповерхового флігеля в глибині садиби з одноповерховими прибудовами пізнішого періоду. Розта­шування будівель на одному з мальов­ничих поворотів узвозу, оригіналь­ність пластичного вирішення надає са­дибі значення архітектурного акценту в ансамблі забудови. На поч. 20 ст. садиба належала дворянці М. Чигринцевій. 1982 проведена реставрація з від­новленням втрачених елементів різьб­лення. Особливий інтерес становить чоловий будинок. Це яскравий приклад нового напряму в архітектурі кін. 19 ст., пов'язаного з використанням декора­тивних мотивів російської народної архітектури. Двоповерховий, дерев'яний, обшитий дошками, на високому цегляному цо­колі. Прямокутний у плані, витягнутий у глибину подвір'я. Головний фасад з високим дерев’яним ґанком і балко­ном над ним увінчаний трикутним фронтоном. Його пластику визначають пропилювальне різьблення по дереву, що оздоблює вікна, карнизи, фронтон, піддашшя ґанку. Архітектурні деталі флігеля у глибині подвір'я (лиштви ві­кон, карнизи тощо) також мають ви­разне різьблення геометричного ха­рактеру. Пам'ятка — рідкісний зразок дерев'яної житлової забудови Києва кін. 19 ст. Нині в садибі — художній салон і ресторан.

Також на цій вулиці